Bivoksens opprinnelse og bruk gjennom tidene

Four beeswax sons of Horus. (1069-945 BCE)  Photo: Cleveland Museum of Art

Bivoksens opprinnelse og bruk: Utforsk naturens gull

Bivoks er fascinerende i seg selv, men har også historisk sett opprinnelse alt tilbake til oldtidens Egypt. Enkelt sagt stammer bivoks fra honningbiens utrolige evne til å produsere dette verdifulle materialet. Og det kun i en (kort, men lang) periode for arbeiderbien, som utskiller bivoks fra fire par kjertler på undersiden av bakkroppen. Denne voksen bruker biene til flere viktige formål: til utforming av sekskantede cellevegger hvor biene oppbevarer pollen, honning og egg frem til de blir bier. Det brukes med andre ord til å forme bienes hjem, honningkammer, men også for å beskytte kolonien. Dette fantastiske stoffet har vært høyt skattet gjennom historien og har en lang rekke bruksområder som varierer fra kunstneriske til medisinske applikasjoner.

Bivoks har flere spennende aspekt ved hvordan dets potensielle bruk har vært, som for eksempel i kunstverk. Bivoks ble brukt som en del av impregneringsprosessen i et offiserportrett fra 1774-1803. Denne metoden innebar å forsegle lerretet med et tynt lag bivoks for å beskytte kunstverket og forsterke fargene. I tillegg er det funnet bevis for at bivoks ble brukt som et kunstnermedium, muligvis i kombinasjon med terpentin for å skape en maling med en fantastisk tekstur og dybde.

Bruken av bivoks strekker seg langt utenfor kunstens verden. For eksempel ble bivoks og honning funnet i jernaldergjenstander, som tyder på at det kan faktisk ha vært en handelsvare på den tiden. Som et medisinsk middel har bivoks hatt en lang (og viktig) historie for helbredelse og lindring av plager, og det samme har forsåvidt honning også. I det norrøne samfunnet var bivoks- og honningprodukter en viktig del av deres helse- og sykdomsbekjempelse. Dette vitner om bivoksens rike historie og mangfoldige bruksområder gjennom tidene.

Bivoksens historie

Fra Egypt og frem til vikingene

Bivoks har en lang og spennende historie som strekker seg tilbake til antikken. I Egypt ble bivoks brukt i mumifisering, et prosess som bevarte kroppen etter dødens. Bivoksens naturlige konserveringsegenskaper gjorde den til et verdifullt materiale i antikken. I Europa er det funnet bivoks på båter og bygninger fra middelalderen, noe som viser at materialet også har hatt en sentral rolle i utformingen av arkitektur og bruk. Bivoksens unike egenskaper gjorde at det ble brukt som et middel for å impregnere og forsegle tre og stoff i både skip og huskonstruksjoner.

Bruk av bivoks i Europa

I Europa har bivoks blitt brukt i en rekke ulike sammenhenger og kulturer. Som nevnt brukte vikingene bivoks som impregnering til skipene sine for å beskytte dem mot vanngjennomtrengning. I tillegg hadde bivoks en viktig rolle i kunsthistorien, hvor det ble benyttet til å lage et klassisk medium kalt staffelimaleri, hvor bivoks og terpentin ble varmet sammen for å lage en malingsbase.

Bivoksens bruk i kultur og språk har også noen interessante aspekter. Sammenhenger mellom ord, symbolikk og deres materielle opprinnelse er eksempler på hvordan språk og kultur kan være intimt sammenvevd. Bivoksens historie er både fascinerende og lærerik, og viser hvordan et enkelt materiale har hatt stor innvirkning og betydning for ulike kulturer og samfunn gjennom tidene.

Gamle metoder for å utvinne bivoks

Naturlige kilder

I middelalderen var bivoks en viktig ressurs som ble brukt til forskjellige formål. De hadde på den tiden andre metoder for å utvinne – og beskytte seg – bivoks fra bisamfunn. Det å holde bier var en sentral aktivitet i denne perioden. Til å begynne med ble viktige trær med bier i nøye voktet, men de kunne også skjære av deler av treet og frakte med seg biene hjem. Det var stor verdi i å ha tilgang til ren honning og bivoks. Over tid ble vi også mer sofistikert i hvordan vi ville oppbevare biene. Biehus av enten halm eller kvister ble vanlig. Når honningen skulle høstes, ble biene drept og de fastbygde vokstavlene skåret ut. Dette var verken en særlig økonomisk eller trivelig framgangsmåte.

I Norge måtte de tenke annerledes.

Takket være den katolske kirken ble birøkten en viktig del i Europa. De hadde stort behov for honning som medisin og voks til sine alterlys. Bier ble holdt i skreddersydde bi-kurver eller bikuber som var vanligvis laget av tre eller leire. Biene var også på den tiden sett på som viktige for pollinering av avlinger og hager.

Utvinningsmetoder og bruk

For å få tak i bivoks, måtte man først høste honningkaken fra bikuben. Trolig ble honningkaken først knust, slik at honning og voks ble adskilt grovt. Deretter ble den grove massen av bivoks og honningfester oppvarmet for å frigjøre både honning og voks. Ved å varme opp denne blandingen, ble voks og honning skilt fra hverandre, og voksen ble etterhvert renset ved å filtrere den gjennom et tøy.

Som nevnt, I middelalderen hadde bivoks mange bruksområder. Et av de viktigste bruksområdene var å lage lys. Bivokset ble formet til lys som brant saktere og renere enn talglys. Bivokslys var og et symbol på viktige religiøse praksiser. Bivoks ble også brukt til å forsegle og bevare malerier og skulpturer, og til forskjellige medisinske applikasjoner som salver og kremer. Dens antibakterielle egenskaper gjorde den til et populært produkt for å lindre sår og infeksjoner.

I tillegg til lysproduksjon, medisin og kunstnerisk bruk, hadde bivoks anvendelser i hverdagen, som i produksjonen av voksduker og segl for dokumenter.

Bivoks i kultur og språk

Bivoks har hatt en viktig rolle i menneskenes historie og kultur. Fra de tidligste sivilisasjonene har bier og bivoks blitt høyt verdsatt, både for deres praktiske bruksområder og deres symbolske betydning.

Symbolikk og betydning

Bier og bivoks har blitt assosiert med ulike kulturer og tidsepoker rundt om i verden. I det gamle Egypt ble bivoks brukt i mumifiseringsprosesser, som beviser bivokens betydning i kulturen. Bivoks ble også brukt som et konserveringsmiddel og i religiøse seremonier som ofringer til gudene. Bier har også spilt en viktig rolle i mytologien fra det norrøne førkristne samfunnet. De ble ofte sett på som budbringere mellom mennesker og guder, og bivoks ble brukt i ritualer og seremonier for kommunikasjon med det guddommelige.

Videre kan vi finne en sammenheng mellom bier og språkutvikling. Bienes måte å kommunisere på – gjennom den vakre biedansen – har vært inspirerende for mennesker og har ført til filosofiske diskusjoner om hvordan språk fungerer og utvikles.

I litteraturen har også bier og bivoks blitt brukt som symboler. For eksempel i Shakespeares drama «Romeo og Julie», der bien blir nevnt i en scene der vennskap og lojalitet diskuteres, og bivoksen brukes som et billede på renheten og lojaliteten i vennskapet.

  • Symbolikk i mytologi: Bier ble sett på som budbringere mellom mennesker og guder.
  • Litterære symboler: Bier og bivoks har blitt brukt for å formidle temaer som lojalitet, kommunikasjon og renhet.
  • Religiøse ritualer: Bivoks har blitt brukt i religiøse seremonier og ofringer.

Industrielle og kommersielle bruk av bivoks

Bivoks har en lang historie som en verdifull ingrediens i en rekke produkter og har blitt brukt av mennesker over hele verden i tusenvis av år. I denne artikkelen vil vi se på tre hovedområder der bivoks er mest brukt: kosmetikkmatvareindustrien, og lyslaging og andre produkter.

Kosmetikk

Bivoks er en populær ingrediens i mange kosmetiske produkter på grunn av dets unike egenskaper. Det har en fuktighetsgivende effekt, noe som gjør det ideelt for å lage kremer og salver for å beskytte og nære huden. For eksempel kan du finne bivoks i leppepomader og hudkremer, hvor det bidrar til å holde huden myk og sunn. I Norge har bivoks vært brukt i kosmetikkprodukter siden det norske nasjonale rådet for rettskriving ble etablert i Trondheim.

Matvareindustrien

Bivoks er også en viktig ingrediens i matvareindustrien. På grunn av dets naturlige egenskaper for å beskytte mot mikroorganismer og fuktighet, er bivoks ofte brukt som en naturlig overflatebehandling for matvarer som ost. Bivoks gir osten en beskyttende barriere som hjelper med å holde osten frisk og smakfull.

Her er noen eksempler på hvordan bivoks brukes i matvareindustrien:

  • Overflatebehandling av frukt og grønnsaker for å forlenge holdbarheten og forbedre utseendet.
  • Innkapsling av smaksstoffer i mat- og drikkeprodukter.
  • Legge til glans og beskyttelse til godteri og andre søtsaker.

Lyslaging og andre produkter

Bivoks har lenge vært brukt til å lage lys på grunn av dets naturlige brennegenskaper og behagelige duft. Bivokslys er populære for sin lange brenntid og dets evne til å produsere en varm, gyllen flamme. I tillegg til lys, kan bivoks finnes i en rekke andre produkter som skopleieprodukter, møbelpolish og voks til treverk, kunst og håndverk.

Miljømessige og etiske hensyn ved bruk av bivoks

Bivoksens opprinnelse og bruk strekker seg langt tilbake i historien og er en viktig del av vår kultur og økonomi. Men med økende miljømessige bekymringer og et behov for å beskytte vår planet, er det viktig å ta for seg miljømessige og etiske hensyn ved bruk av bivoks, samt vurdere hvordan man kan få tak i bivoks på en bærekraftig måte som ivaretar bienes behov.

Bærekraftige praksiser

Bærekraftige praksiser er nøkkelen til miljøvennlig og etisk bivoksproduksjon. Dette innebærer å finne en balanse mellom bruk av naturressurser og bevaring av økosystemer. En av de største utfordringene i samsvar med bærekraftig praksis er overforbruk av naturressurser som kan føre til utarming av biene og deres habitater. Det beste er nok å opprettholde en bærekraftig bivoksproduksjon gjennom å støtte småskala og mellomstore birøktere som er «små» nok til holde på en god birøktpraksis og være opptatt av å ta vare på bienes beste.

Tabellen nedenfor viser noen av utfordringene ved industrialisme og alternativer for bærekraftig bivoksproduksjon:

Utfordringer ved industrialismeBærekraftige alternativer
Overproduksjon og overkonsumStøtte småskala birøktere
Uthuling av naturressurserImplementere bærekraftige praksiser
Ødeleggelse av habitatBevaring av økosystemer

Dette gjør det også mulig for birøktere å produsere bivoks og honning på en måte som minimerer belastningen på biepopulasjonene, slik at de kan trives i sitt naturlige miljø. Det er også naturligivis store forskjeller mellom et land som Norge (og Island) og resten av Europa når det gjelder klima, vintersesong og sesong det kan produseres honning og bivoks. Det er likevel viktig å ha en klar tanke om balansegangen mellom effektiv tilgang på mat og ressurser, og en tilgang på mat og ressurser som ivaretar naturens balanse. Viktigheten av å følge bærekraftige prinsipper, som produksjon med fokus på dens påvirkning på miljøet og opprettholdelse av en sunn biepopulasjon, må vektlegges.

Vi er 100% for en bivoksutvinning og honningproduksjon som ivaretar bienes beste så godt vi kan.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0