Salgsbetingelser og vilkår

Salgsbetingelser og vilkår, retningslinjer for refusjon og reklamasjon

PARTENE

Selger er Tonje Kvam – Inderøyhonning, Kvamsholmen 85, 7670 Inderøy. Mva.nr: 912349594 MVA. Mail: post@inderoyhonning.no. Tlf.nr. +4741448233 og betegnes i det følgende dokumentet som selger/selgeren.

Kjøper er den personen/organisasjonen/bedriften som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

PRODUKTINFORMASJON

Alle varer hos Inderoyhonning.no er oppgitt i NOK, mva og frakt er spesifisert i den digitale handlekurven ved siste utsjekking før betaling. 

BESTILLING OG BETALING

Vi tar forbehold om utsolgte varer, prisendringer og tastefeil. Det hender dessverre at vi kan være utsolgt for en vare selv om den kan stå tilgjengelig i nettbutikken. Du vil raskt få en tilbakemelding fra oss om noe du har bestilt er utsolgt.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Vi bruker Vipps og Izettle som betalingsløsninger.

Hvordan Vipps bruker og lagrer data finner du her: https://www.vipps.no/vilkar/cookie-og-personvern/

Izettle håndterer kortopplysninger og informasjon relatert til betalinger. Her kan du lese nærmere:https://www.zettle.com/no/juridisk/personvernerklaering

LEVERING OG FRAKT

Vi opererer med fraktpriser basert på vektsoner da honning er tunge medium å sende i posten. Vi søker alltid å gjøre frakt så billig og overkommelig som mulig for kunden og vil kontinuerlig lete etter beste måte å frakte varer på. I enkelttilfeller kan vi også sende varer med transport som skal i nærområdet, dvs. Trondheim-Namsos-strekningen når det er mulig, men dette kan ikke garanteres. 

Vi bruker hovedsaklig Posten AS/ Bring som fraktleverandør. I enkelte tilfeller bruker vi Helthjem AS. Så fremt ikke ordren kvalifiserer til gratis frakt (se betingelser nedenfor), vil kunden bli belastet for fraktkostnad i tillegg til produktkostnaden. Dette vil synliggjøres ved utsjekk før betaling. 

Det vil også kunne forekomme ekstra fraktpris hvis det er meget tungt eller uhåndterlig størrelse på produkt som skal fraktes. Dette vil avtales på forhånd før sending, da dette er sjeldne tilfeller. 

Varer som er små nok vil bli sendt som postkassepakke hvor mulig. Ellers vil varene komme til det postkontoret som er nærmest den adressen du har oppgitt til oss.

Skulle det bli forsinkelser, vil du få beskjed om dette via oppgitt telefonnummer eller mail. Det samme gjelder om varen skulle være utsolgt.

HENTE HOS OSS

Du kan gjerne hente varene hos oss. Bestill på vanlig måte, velg hente i butikk – og varene dine pakkes klare til henting. Henting utenom åpningstider må avtales på forhånd ved å kontakte oss enten per telefon eller via kontaktskjema.

LEVERANSEVILKÅR

Levering av våre produkter vil normalt ta 5-7 virkedager i hele Norge, postens pågang kan i noen tilfeller påvirke leveringstiden. Dersom du etter 10 virkedager ikke har mottatt din bestilling, må du kontakte oss. 

Pakker som kan leveres hjem i postkassen vil normalt ankomme raskere og andre forsendelser kan hentes på nærmeste postkontor med henteseddel. Posten sender ut 2 påminnelser dersom du skulle glemme å hente din pakke. 

Dersom du fortsatt ikke henter pakken innen oppgitt dato, vil varene bli sendt i retur til oss. Blir pakken sendt i retur til oss vil kunden bli belastet for ny fraktkostnad. Betaler ikke kunden ny frakt for sending vil ikke varer bli sendt på nytt, vi dekker heller ingen økonomiske tap kunden måtte ha i dette tilfellet.

*For internasjonale kunder er det andre gjeldende frakt- og leveringsbetingelser. Istedet for å bruke Vipps, som er basert på norskt ID-nummer eller D-nummer, ber vi internasjonale kunder ta kontakt via kontaktskjema slik at vi får beregnet pris på toll og frakt utenlands. Vi sender derfor heller faktura som må betales innen 14 dager etter utsendelse til internasjonale kunder. 

ANGRERETT

Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp. Som kunde har du full angrerett i 14 dager etter mottatt vare. Du trenger ikke oppgi grunn.

Varen må returneres i samme stand som du mottok den, være ubrukt og ligge i original emballasje. Du har ansvaret for at returvarer når frem til oss i uskadet/komplett stand. Sørg derfor for at varene er forsvarlig innpakket, ikke fest tape og adresselapp direkte på originalemballasjen!

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Hvis kjøperen ønsker å benytte seg av angrerett på kjøp må selger gis melding om dette innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Fristen starter fra kunde har mottatt varen eller hvis det er flere leveranser, fra den dagen siste leveransen er mottatt. Dersom fristen ender på en helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses som overholdt dersom melding er mottatt selger innen utløpet av fristen. Kjøper må sende melding skriftlig per kontaktskjema på inderoyhonning.no, eller per epost til enten post@inderoyhonning.noeller tonje@inderoyhonning.no, eller per brev til adresse: Tonje Kvam – Inderøyhonning, Kvamsholmen 86, 7670 Inderøy.

Ved bruk av angreretten må varen returneres til selger uten unødig opphold og senest innen utgang av de 14 dagene som innbefattes i angreretten. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt med selger. 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har likevel rett til å holde tilbake betalingen til selger har mottatt varen(e) i retur fra kjøper, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake, med mindre annet er avtalt.

REKLAMASJON

Ved feil eller mangler, ta kontakt med oss umiddelbart eller så raskt som mulig, så gjør vi alt vi kan for å ordne opp i dette. Er reklamasjonen berettiget, dekker vi returkostnadene.

Gjelder reklamasjonen en transportskade, skal dette rapporteres til utleveringsstedet samme dag som varene mottas.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Dersom det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget, eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil benytte seg av reklamasjonsretten. Dette må skje senest innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget og helst uten unødig opphold.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

RETTING ELLER OMLEVERING

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

PRISAVSLAG

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

HEVING AV KJØP

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

KONFLIKTLØSNING

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

KONTAKT OSS

Uavhengig av hva og hvorfor, du er alltid velkommen til å ta kontakt! 

Ved spørsmål og for mer informasjon:

Inderøyhonning, 

post@inderoyhonning.no

tonje@inderoyhonning.no

Tonje Kvam – Inderøyhonning

Tlf: 41448233

Kvamsholmen 85, 7670 Inderøy

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0